Strict Standards: Non-static method Configure::getInstance() should not be called statically in /var/www/fs2/35/vaalilup/public_html/beta/cake/bootstrap.php on line 38
Vaalilupausarkisto

Vaalilupausarkisto - sanoista tekoihin.

Lue lisää palvelusta

Kirjallinen kysymys

Nimike: Laki ydinenergialain 16 §:n muuttamisesta
Tunniste: LA 140-2010 vp
Päivämäärä: 15.3.2011
Peruste: Ydinenergialain 11 §:n mukaan ydinlaitoksen rakentaminen edellyttää valtioneuvoston periaatepäätöstä, jonka eduskunta voi 15 §:n perusteella kumota tai päättää jättää sellaisenaan voimaan. Luvan ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen myöntää valtioneuvosto (16 §). Lain tarkoitus on, että ydinenergian käyttö on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinenergian käytön pitämiseksi yhteiskunnan kokonaisedun mukaisena ja erityisesti sen varmistamiseksi, että ydinenergian käyttö on ihmisen ja ympäristön kannalta turvallista eikä edistä ydinaseiden leviämistä, säädetään ydinenergialaissa ydinenergian käytön yleisistä periaatteista, ydinjätehuollon toteuttamisesta, ydinenergian käytön luvanvaraisuudesta ja valvonnasta sekä toimivaltaisista viranomaisista (1 §).Ydinlaitoksella tarkoitetaan ydinenergialain 3 §:n mukaan ydinenergian aikaansaamiseen käytettäviä laitoksia, ydinjätteiden laajamittaista loppusijoitusta toteuttavia laitoksia sekä ydinaineen ja ydinjätteen laajamittaiseen valmistamiseen, tuottamiseen, käyttämiseen, käsittelyyn tai varastointiin käytettäviä laitoksia.Esimerkiksi päätösprosessista käy päätös ydinjätteen loppusijoittamiseen tarkoitetun laitoksen rakentamisluvasta. Periaatepäätöstä käsitellessään eduskunnan tulee ottaa kantaa siihen, onko ydinlaitoksen rakentaminen yhteiskunnan kokonaisedun mukaista. Ydinenergialain ja ‐asetuksen mukaan ydinjäte on sijoitettava pysyväksi katsottavalla tavalla Suomen maa- tai kallioperään. Lainsäädännössä on siten otettu välillisesti kantaa hankkeen yhteiskunnalliseen kokonaisedullisuuteen. Tällöin periaatepäätöksen käsittelyssä painottuvat hankkeen turvallisuuden ja ympäristövaikutusten arviointi.Eduskunta hyväksyi 1.7.2010 valtioneuvoston periaatepäätöksen (6.5.2010) Teollisuuden Voima Oyj:n, Fennovoima Oy:n ja Posiva Oy:n hakemuksiin ydinvoimalaitosten rakentamisesta ja ydinjätteen loppusijoituksesta. Suomessa eduskunnan periaatepäätöksen jälkeen ydinlaitoksen rakentamisessa voi ilmetä seikkoja, jotka tulee ottaa huomioon ydinlaitoksen erillisen rakennusluvan myöntämisessä, ja nämä päätökset tulisi myös tehdä eduskunnassa.Koska eduskunnan pitää periaatepäätöstä tehdessään ottaa kantaa nimenomaan hankkeen turvallisuuteen ja ympäristövaikutuksiin ja koska niihin on mahdotonta ottaa kantaa ilman periaatepäätöksen jälkeen tehtäviä tutkimuksia, eduskunnan tulisi käsitellä ydinlaitoksen kokonaisedullisuutta silloin, kun varsinainen lupa ydinlaitoksen rakentamiseen myönnetään.Eduskunta on Suomen ylin päättävä elin, joka edustaa kansaa tasaisemmin kuin eduskunnan valitsema valtioneuvosto, jonka kokoonpanosta puolueet sopivat keskenään. Eduskunta on ainoa valtiollinen elin, joka voi edustuksellisen demokratian valtuutuksella arvioida, mikä on yhteiskunnan kokonaisedun mukaista ja mikä sen vastaista. Onkin tarkoituksenmukaista, että luvan ydinlaitoksen rakentamiseen ja käyttämiseen antaa valtioneuvoston esityksestä eduskunta.